Presentació a l'Hotel Mas 1670 de l'Associació de Les Gavarres a Mar